Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. Viola

Op vrijdag 12 oktober 2018 om 20.00 uur vindt in de kantine van de vereniging de Algemene Ledenvergadering plaats.
Aansluitend is er de kaderavond voor genodigden. De aanwezigheid van de (ouders van de) leden wordt op prijs gesteld. Bij verhindering graag een bericht naar secretarisviola@gmail.com

 

 

 

De agenda:

 1. Opening
 2. Bestuursverkiezingen
 • Niet herkiesbaar: voorzitter Marc Huijben

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met donderdag 11 oktober 2018 bij de secretaris.

 1. Notulen ledenvergadering 6 oktober 2017
 • De notulen van 6 oktober 2017 is in te zien op de site van v.v.Viola (www.vvviola.nl) en bij de Algemene Ledenvergadering
 1. Jaarverslag van het bestuur
 2. Verslag penningmeester
 3. Contributie
 4. Mededelingen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Het bestuur van v.v. Viola.