Contributie 2019 / 2020 .

Wij krijgen in deze bizarre tijd vragen over het (gedeeltelijk) terug betalen van de contributie 2019/2020. Begrijpelijk.

Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Dus dat de contributie gewoon mag doorlopen, ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen.

Wij sluiten ons als vereniging hierbij aan.

Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen is voor ons van ondergeschikt belang. 

Het is voor iedere vereniging, en dus ook de onze, onverstandig om de contributiegelden gedeeltelijk terug te betalen. Ook omdat onze kantine-inkomsten wegvallen terwijl onze vaste lasten wel (geheel of gedeeltelijk) doorlopen.  De vrijwilligersvergoedingen zijn waar mogelijk stopgezet, waar bezuinigingen mogelijk waren zijn deze doorgevoerd. We proberen gebruik te maken van de regelingen die vanuit overheidswege en de KNVB worden aangeboden.

Jullie mogen ervan uit gaan dat we proberen alle uitgaven en kosten momenteel tot een minimum te beperken maar om het hoofd boven water te houden hebben we besloten, zoals ook bijna al onze collega-verenigingen, geen contributie over het seizoen 2019/2020 terug te betalen.

We zijn een gezonde vereniging en dat willen we ook vooral zo houden. We moeten er nu alles aan doen om deze periode goed door te komen.

Wij willen in dit geval benadrukken dat we in deze tijd met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit.

Wij vertrouwen op jullie begrip en hopen op jullie medewerking.
Voor vragen zijn de bestuursleden altijd bereikbaar via het algemene emailadres van de vereniging : secretarisviola@gmail.com

Bestuur V.V. Viola