Het kabinet heeft besloten om vanaf woensdag 29 april a.s meer mogelijkheden te bieden voor de jeugd t/m 18 jaar om te sporten. De gemeente heeft onze Plan Van Aanpak goedgekeurd. Daar zijn er blij mee. 

Voor onze vereniging betekent dat :
* Kinderen t/m 12 jaar ( basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) onder begeleiding samen buiten mogen sporten.
* Jongeren van 13 t/m 18 jaar ( voortgezet onderwijs , onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) onder begeleiding mogen sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Wij als bestuur zien geen mogelijkheden om op korte termijn activiteiten te organiseren om te sporten (voetballen) met 1,5 meter afstand ertussen en hebben dus besloten dat er helaas geen activiteiten zullen zijn voor onze jeugd van 13 t/m 18 jaar (voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie)

Voor de kinderen t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) mag er gesport worden onder de volgende voorwaarden :
1.  Alle trainingen staan onder leiding van trainer(s) van 18 jaar of ouder.
2.  De kantine en kleedkamers blijven gesloten. Kinderen douchen thuis.
3.  Er wordt geen publiek (ouders, vriendjes of dergelijke) toegelaten langs de lijn.
4.  Deelnemers aan de training mogen geen tekenen van koorts, hoesten of verkoudheid vertonen. Als zij die wel hebben, geldt nog steeds : blijf thuis!
5.  V.V. Viola zorgt voor gespreide begin- en eindtijden van trainingen, zodat ouders die hun kinderen komen brengen en ophalen niet tegelijktijdig bij de sportaccommodatie zijn.
6.  V.V. Viola vraagt de ouders om de kinderen af te zetten bij de parkeerplaats of fietsenstalling en laat ze niet toe op het sportpark.
7.  V.V. Viola verzorgt alle benodigde communicatie richting leden, ouders en andere betrokkenen om dit plan goed te laten uitvoeren. Jouw trainer/leider zal je over de plannen benaderen.
8.  V.V. Viola organiseert toezicht op bovenstaande regels.
9.  De accommodatie blijft buiten bovenstaande activiteiten gesloten.

Deze regels gelden t/m 10 mei 2020, daarna zullen de velden gesloten zijn voor groot onderhoud door de gemeente.

Wij rekenen weer op jullie begrip.
Bestuur V.V. Viola