In memoriam Bernard de Jong.

Woensdagavond 1 april overviel ons het trieste bericht dat Bernard de Jong is overleden. We wisten dat Bernard de laatste tijd sukkelde met zijn gezondheid, maar in eerste instantie gloorde er hoop op herstel. Helaas was dit van korte duur. We herinneren ons Bernard als een echte Viola-man; zeker als trouwe supporter voor zijn kinderen en kleinkinderen. Daarnaast was hij jarenlang na elk voetbalweekend onderdeel van de “maandagploeg”, de groep die er jaar in, jaar uit voor zorgt dat de Viola-accommodatie er altijd piekfijn bijligt. Bernard genoot dan van het buitenwerk, waarin hij met zijn agrarische achtergrond zijn kennis inbracht. Nooit op de voorgrond, altijd vriendelijk en belangstellend, genietend van het gezelschap tijdens de traditionele kop koffie. Vanwege zijn gezondheid moest Bernard de laatste periode, met pijn in ’t hart, dit werk loslaten.

Wij condoleren Jo, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie met dit grote verlies en wensen hen heel veel sterkte toe namens heel Viola.

Bestuur vv Viola