Regels en Afspraken

Geldt voor iedereen

1. Het is voor leden en overige bezoekers niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras; Het is verboden glaswerk mee te nemen naar de velden en kleedkamers.

3. Tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal worden vanaf 12.00 uur alle dranken getapt of uitgeschonken in plastic bekers.

4. Op de overige zaterdagen en zondagen bij beperkte drukte kan de eindverantwoordelijke kantine in overleg met de beveiliging bepalen of er in glas geschonken wordt.

5. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
· Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
· Personen die jonger zijn dan 18 jaar
· Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers

6. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

7. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.

8. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;

9. Wees zuinig op het meubilair. Zet tafels terug als u deze hebt verplaatst.

10. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;

11. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal in samenwerking met de aanwezige bestuursleden.

12. De instructies van de kantinemedewerkers van dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

13. Er mogen geen andere mensen achter de bar/in de keuken komen dan bestuursleden of kantinemedewerkers van dienst.

14. Consumpties voor scheidsrechters, genodigden, vergaderingen, etc. worden alleen uitgegeven door het kantinepersoneel van dienst volgens het protocol eigen gebruik. Alle andere consumpties worden afgerekend.

15. Na de training en/of wedstrijd de kantine niet op voetbalschoenen binnengaan.

16. Laat bij vertrek uw tafel schoon achter, ruim uw afval op en breng leeg glaswerk naar de bar.

17. Er worden geen dieren toegelaten in de kantine, op het complex dienen dieren altijd aangelijnd te zijn.

18. Roken in de kantine en nevenruimtes is verboden.

Het is voor leden en overige bezoekers niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.