Uitnodiging Algemene Leden Vergadering.
Op vrijdagavond 12 oktober a.s. houden wij onze jaarlijkse ALV. Ook dit jaar hopen wij op een grote opkomst want ook uw stem is zeer belangrijk voor onze vereniging.

Wil je nog eens nalezen wat er in de vorige Algemene Leden Vergadering is besproken klik dan hier Notulen-ALV-06-10-2017 voor de notulen.

Tot 12 oktober

Bestuur v.v.Viola